This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Samowyzwalacz służy do wykonywania autoportretów oraz zapobiegania rozmazywaniu zdjęć spowodowanemu przez poruszanie aparatem.

Migawka jest wyzwalana dwie sekundy po naciśnięciu spustu migawki. Używaj do zmniejszania rozmazania zdjęć spowodowanego poruszeniem aparatu podczas naciskania spustu migawki. Dioda samowyzwalacza miga podczas odliczania czasu.
Migawka jest wyzwalana dziesięć sekund po wciśnięciu spustu migawki. Używaj do autoportretów. Dioda samowyzwalacza z przodu aparatu włącza się po uruchomieniu odliczania i zaczyna migać na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.
WYŁ.
Samowyzwalacz wyłączony.