This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Ten rozdział opisuje jak robić zdjęcia przy używając programów AE (tryb P).

 1. Wyreguluj ustawienia dla automatyki programowej ekspozycji.

  Czas otwarcia migawki: wybierz A (automatyczny)

  Kompensacja ekspozycji: wybierz ±0

  Tryb ustawiania ostrości: wybierz S (pojedynczy AF)

  Przysłona: wybierz A (automatyczna)


  Sprawdź, czy P pojawia się na wyświetlaczu.

  Wizjer optyczny

  Wizjer elektroniczny / wyświetlacz LCD

  Wybór widoku wizjera

  Używaj przełącznika wizjera do przełączania między widokiem wizjera optycznego (OVF) a widokiem wizjera elektronicznego (EVF).

 2. Przygotuj aparat.

  Przytrzymaj stabilnie aparat obydwoma rękami przytrzymaj łokcie przy bokach swojego ciała. Potrząsanie rękami lub niestabilne trzymanie aparatu może powodować rozmycie zdjęcia.

  Aby zapobiec robieniu zdjęć, które są nieostre lub zbyt ciemne (niedoświetlone), trzymaj palce i inne przedmioty z dala od obiektywu i lampy błyskowej.

 3. Ustaw ostrość.

  Wykadruj zdjęcie tak, aby fotografowany obiekt znajdował się w środkowym obszarze wyświetlacza i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

  Jeśli aparat może ustawić ostrość, włączą się dwa sygnały dźwiękowe, a pole ostrości zaświeci się na zielono. Po naciśnięciu spustu migawki ostrość i ekspozycja zostaną zablokowane.

  Jeśli aparat nie może ustawić ostrości, ramka ostrości zmieni kolor na czerwony i wyświetli się . Jeżeli fotografowany obiekt jest zbyt blisko aparatu, wybierz tryb makro i spróbuj ponownie.

  Wizjer optyczny

  Wizjer elektroniczny / monitor LCD

  Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, może zaświecić się dioda wspomagająca AF.


 4. Zrób zdjęcie.

  Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

  Lampa błyskowa może wyemitować błysk, jeśli oświetlenie jest słabe. Aby zapobiec emisji błysku przez lampę błyskową, można zmienić ustawienia aparatu.