This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby usunąć pojedyncze zdjęcie, wiele wybranych zdjęć lub wszystkie zdjęcia, naciśnij przycisk , gdy zdjęcie jest wyświetlane na pełnym ekranie, a następnie wybierz jedną z opcji znajdujących się na następnych stronach. Zwróć uwagę, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Przed następną czynnością skopiuj ważne zdjęcia do komputera lub innego urządzenie magazynującego.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrane zdjęcia są częścią zadania drukowania DPOF, naciśnij MENU/OK, aby je usunąć.

Jeśli karta pamięci jest włożona, zostaną z niej usunięte zdjęcia. W przeciwnym wypadku zdjęcia zostaną usunięte z pamięci wewnętrznej.


ZDJĘCIE

Usuń zdjęcia pojedynczo.

  1. Naciśnij przycisk w czasie wyświetlania na pełnym ekranie, a następnie wybierz ZDJĘCIE.

  2. Naciśnij wybierak w lewo lub w prawo, aby przewijać zdjęcia, po czym naciśnij MENU/OK, aby usunąć bieżące zdjęcie (aparat nie wyświetli okna dialogowego potwierdzenia). Aby usunąć więcej zdjęć, powtórz czynności.

WYBRANE ZDJĘCIA

Usuwanie wielu wybranych zdjęć.

  1. Naciśnij przycisk w czasie wyświetlania na pełnym ekranie, a następnie wybierz WYBRANE ZDJĘCIA.

  2. Wyróżnij zdjęcia i naciśnij MENU/OK, aby je wybrać lub cofnąć ich wybór (zdjęcia z fotoksiążek i z poleceń wydruku są oznaczone ikoną ).

  3. Po zakończeniu naciśnij DISP/BACK w celu wyświetlenia okna dialogowego potwierdzenia.

  4. Wyróżnij TAK i naciśnij MENU/OK, aby usunąć wybrane zdjęcia.


WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Usuń wszystkie niechronione zdjęcia.

  1. Naciśnij przycisk w czasie wyświetlania na pełnym ekranie, a następnie wybierz WSZYSTKIE ZDJĘCIA.

  2. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij TAK i naciśnij MENU/OK, aby usunąć wszystkie niechronione zdjęcia. Naciśnięcie DISP/BACK anuluje usuwanie; zwróć uwagę, że zdjęć usuniętych przed wciśnięciem tego przycisku nie można odzyskać.

Jeśli włożona jest karta pamięci, tylko zdjęcia z karty pamięci zostaną usunięte; zdjęcia z pamięci wewnętrznej są usuwane, tylko gdy w aparacie nie ma karty pamięci.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrane zdjęcia są częścią zadania drukowania DPOF, naciśnij MENU/OK, aby je usunąć.