This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W trybie automatyki z preselekcją przysłony (trybie A) użytkownik wybiera przysłonę i pozwala aparatowi dobrać czas otwarcia migawki. Obróć pokrętło czasu otwarcia migawki w położenie A i wybierz żądaną przysłonę.

Przysłona: f/5,6

Czas otwarcia migawki: A

Przysłona


Jeżeli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji przy wybranej przysłonie, czas otwarcia migawki będzie wyświetlany na czerwono, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy. Reguluj wartość przysłony, aż do uzyskania poprawnej ekspozycji.

Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu, na wskaźniku czasu otwarcia migawki wyświetli się „– – –”.

Najdłuższy czas otwarcia migawki, dostępny gdy jest wybrane WŁ. dla ZARZĄDZ. ZASILAN. > TRYB OSZCZ. MOCY CEL. w menu ustawień, wynosi 1/4 s.

Podgląd głębi ostrości

Jeśli PODGLĄD GŁĘBI POLA jest przypisane do przycisku funkcyjnego za pomocą opcji UST. FUNKCJI (Fn) w menu fotografowania, naciśnięcie tego przycisku ustawia przysłonę na wybrane ustawienie, umożliwiając pogląd głębi ostrości na monitorze LCD lub w wizjerze elektronicznym.