This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

  1. Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb odtwarzania.

  2. Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić menu odtwarzania.

  3. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić żądaną pozycję menu.

  4. Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje dla wyróżnionej pozycji.

  5. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić żądaną opcję.

  6. Naciśnij MENU/OK, aby wybrać wyróżnioną opcję.

  7. Aby wyjść z menu, naciśnij DISP/BACK.