This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj czułość. Im wyższa czułość, tym mniej światła potrzeba do zarejestrowania zdjęcia. Zwróć jednak uwagę, że przy wysokich wartościach mogą się pojawiać szumy w formie cętek. Wybierz wartość w zależności od warunków fotografowania.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
Aparat automatycznie dostosowuje czułość w zależności od jasności fotografowanego obiektu.
6400 – 200
Czułość jest ustawiona na określoną wartość, pokazaną na ekranie.
H (51 200)/H (25 600)/
H (12 800)/L (100)
Rozszerzone ustawienia do szczególnych sytuacji. Zwróć uwagę, że te opcje mogą powodować szumy w formie cętek lub zmniejszyć zakres dynamiczny.

L (100) jest przestawiana na ISO 200 i H (51 200), H (25 600) oraz H (12 800) jest przestawiane na ISO 6400, gdy wybrana jest jakość zdjęcia RAW, FINE+RAW lub NORMAL+RAW.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

W trybach AUTO1/AUTO2/AUTO3 są dostępne następujące opcje.

Opcja Ustawienie domyślne
DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ 200
MAKS. CZUŁOŚĆ AUTO1: 800
AUTO2: 1600
AUTO3: 3200
MIN. CZAS OTWARCIA MIGAWKI 1/60

Aparat samoczynnie dobiera czułość między wartością domyślną, a maksymalną. Czułość zostanie podniesiona powyżej wartości domyślnej, tylko jeśli czas otwarcia migawki konieczny do uzyskania optymalnej ekspozycji będzie dłuższy niż wartość wybrana dla MIN. CZAS NAŚWIETL.

Jeśli wartość wybrana dla DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ jest wyższa od wybranej dla MAKS. CZUŁOŚĆ, DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ zostanie ustawiona na wartość wybraną dla MAKS. CZUŁOŚĆ.

Aparat może wybrać czas otwarcia migawki dłuższy niż MIN. CZAS NAŚWIETL, jeśli zdjęcia byłyby nadal niedoświetlone przy wartości wybranej dla MAKS. CZUŁOŚĆ.