This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Jeśli drukarka obsługuje standard PictBridge, można podłączyć aparat bezpośrednio do drukarki i drukować zdjęcia bez potrzeby ich uprzedniego kopiowania do komputera.


Podłączanie aparatu

 1. Podłącz kabel USB zgodnie z ilustracją i włącz drukarkę.

 2. Włącz aparat. USB zostanie wyświetlone na monitorze, a potem pojawi się ekran PictBridge.


Drukowanie wybranych zdjęć

 1. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcie, które chcesz wydrukować.

  Aby wydrukować jedną kopię bieżącego zdjęcia, przejdź od razu do punktu 3.

 2. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wybrać liczbę kopii (do 99). Aby wybrać więcej zdjęć, powtórz czynności 1–2.

 3. Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia.

 4. Naciśnij MENU/OK, aby rozpocząć drukowanie.

Jeśli nie wybrano żadnych zdjęć, gdy przycisk MENU/OK jest wciśnięty, aparat wydrukuje jedną kopię aktualnie wybranego zdjęcia.

Drukowanie daty zapisu

Aby wydrukować datę zapisu na zdjęciach, naciśnij DISP/BACK na ekranie PictBridge, a następnie wybierz DRUKUJ Z DATĄ (aby wydrukować zdjęcia bez daty zapisu, wybierz DRUKUJ BEZ DATY). Aby zapewnić poprawne datowanie, ustaw zegar aparatu przed zrobieniem zdjęcia. Niektóre drukarki nie obsługują drukowania dat.


Aby wydrukować zamówienie drukowania utworzone przy użyciu opcji ZAMÓWIENIE (DPOF) w menu odtwarzania:

 1. Na ekranie PictBridge naciśnij DISP/BACK, aby otworzyć menu PictBridge.

 2. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić DRUKUJ DPOF.

 3. Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia.

 4. Naciśnij MENU/OK, aby rozpocząć drukowanie.


Podczas drukowania

Podczas drukowania wyświetlany jest komunikat. Naciśnij DISP/BACK, aby anulować drukowanie, zanim wszystkie zdjęcia zostaną wydrukowane (w zależności od drukarki, drukowanie może zakończyć się przed wydrukowaniem bieżącego zdjęcia). W przypadku przerwania drukowania należy wyłączyć aparat, a następnie ponownie go włączyć.

Odłączanie aparatu

Sprawdź, czy nie jest wyświetlany powyższy komunikat, a następnie wyłącz aparat. Odłącz kabel USB.

Zdjęcia można drukować z pamięci wewnętrznej lub karty pamięci sformatowanej w aparacie.

Kiedy zdjęcia drukowane są poprzez złącze USB, rozmiar strony, jakość druku oraz marginesy ustawiane są za pośrednictwem drukarki.