This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się okno dialogowe wyboru języka. Skonfiguruj aparat zgodnie z poniższym opisem (w dowolnej chwili można wyzerować zegar aparatu lub zmienić język przy pomocy opcji DATA/CZAS lub w menu ustawień).

Korzystanie z wybieraka

Naciśnij wybierak do góry, w dół, w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć opcje, a następnie naciśnij MENU/OK, aby je wybrać.

Przesuń kursor do góry

Przesuń kursor w prawo

Przesuń kursor do dołu

Przesuń kursor w lewo

Wybierz zaznaczoną pozycję


  1. Włącz aparat.

  2. Zaznacz język i naciśnij MENU/OK.

    Naciśnij DISP/BACK, aby pominąć bieżący krok. Pominięte kroki zostaną wyświetlone przy następnym uruchomieniu aparatu.

  3. Wyświetli się data i godzina. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyróżnić rok, miesiąc, dzień, godzinę lub minuty, a następnie naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby zmienić wartość. Aby zmienić kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia, wyróżnij format daty i naciskaj wybierak do góry lub w dół. Po zakończeniu modyfikacji ustawień naciśnij MENU/OK.

    Jeśli akumulator zostanie wyjęty na długi czas, zegar aparatu zostanie zresetowany, a po włączeniu aparatu zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.