This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aparat ustawia ostrość i ekspozycję dla zdjęć w momencie wciśnięcia spustu migawki do połowy, a ostrość (AF) i ekspozycja (AE) pozostają zablokowane tak długo, jak spust migawki pozostaje w tym położeniu. Użyj blokady ostrości i ekspozycji, aby komponować zdjęcia z fotografowanymi obiektami znajdującymi się poza centrum kadru.

 1. Umieść fotografowany obiekt w ramce ostrości.

 2. Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość i ekspozycję. Ramka ostrości zmieni kolor na zielony.

  Ten proces można powtarzać dowolną ilość razy przed zrobieniem zdjęcia.


 3. Zmień kompozycję zdjęcia. Nie zmieniaj odległości od fotografowanego obiektu, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

 4. Naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.


Przycisk AEL/AFL

Ostrość i/lub ekspozycję można także zablokować przy pomocy przycisku AEL/AFL.

Ostrość i/lub ekspozycja pozostaną zablokowane, gdy ten przycisk jest wciśnięty, niezależnie od tego, czy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

Funkcję pełnioną przez przycisk AEL/AFL można wybrać przy pomocy opcji PRZ.BLOK.AE/AF w menu fotografowania:

 • TYLKO BLOK. AE (ustawienie domyślne): przycisk AEL/AFL blokuje jedynie ekspozycję.
 • TYLKO BLOK. AF: przycisk AEL/AFL blokuje tylko ostrość.
 • BLOK. AE/AF: przycisk AEL/AFL blokuje ostrość oraz ekspozycję.

Jeśli PRZEŁ. BL. AE/AF jest wybrane dla TRYB BLOK. AE/AF w menu fotografowania, ostrość i/lub ekspozycja są blokowane po naciśnięciu przycisku i pozostają zablokowane, aż do jego ponownego naciśnięcia.


Autofokus

Mimo, że aparat został wyposażony w bardzo precyzyjny system automatycznej regulacji ostrości, może nie być w stanie ustawić ostrości na obiektach wymienionych poniżej.

 • Bardzo błyszczące obiekty, takie jak lustra lub karoserie samochodów.

 • Obiekty poruszające się szybko.

 • Obiekty fotografowane przez okno lub inny materiał odbijający światło.
 • Ciemne obiekty i obiekty raczej pochłaniające niż odbijające światło, takie jak włosy czy futro.
 • Obiekty bez stałej formy, takie jak dym lub płomień.
 • Obiekty w nieznacznym stopniu kontrastujące z tłem (na przykład osoby w ubraniach o kolorze tła).
 • Obiekty ustawione przed lub za mocno kontrastującym przedmiotem, który również znajduje się w ramce ostrości (na przykład obiekt fotografowany na tle mocno kontrastujących elementów).