This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Używaj lampy błyskowej, aby uzyskać dodatkowe oświetlenie podczas fotografowania w nocy lub wewnątrz słabo oświetlonego pomieszczenia. Tryb lampy błyskowej można wybrać przy pomocy opcji TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ w menu fotografowania.

Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić żądany tryb lampy błyskowej, a następnie naciśnij MENU/OK, aby go wybrać.

AUTOMATYCZNY
Lampa błyskowa błyska, gdy jest to wymagane. Zalecany w większości sytuacji.
WYMUSZONY BŁYSK
Lampa błyskowa błyśnie za każdym razem, gdy jest robione zdjęcie. Używaj w przypadku obiektów oświetlonych z tyłu lub w celu uzyskania naturalnych kolorów w warunkach jasnego oświetlenia.
BŁYSK+DŁUGI CZAS
Uchwyć na zdjęciu zarówno główny fotografowany obiekt, jak i tło, przy słabym oświetleniu (zwróć uwagę, że jasno oświetlone sceny mogą zostać prześwietlone).
COMMANDER
Lampy błyskowej zamontowanej na stopce można używać do sterowania opcjonalnymi zdalnymi lampami błyskowymi.
LAMPA ZEWNĘTRZNA
Wybierz podczas używania opcjonalnych lamp błyskowych innych firm.
WYŁĄCZONY BŁYSK
Lampa błyskowa nie emituje błysku, nawet jeśli obiekt jest słabo oświetlony. Zalecamy używać statywu.

Jeśli jest wyświetlane, kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy, lampa błyskowa błyśnie w momencie zrobienia zdjęcia.

Z wyjątkiem trybu sterownika, lampa błyskowa może wyemitować błysk kilka razy wraz z każdym zdjęciem. Nie poruszaj aparatem, dopóki fotografowanie nie zostanie zakończone.

Lampa błyskowa będzie zsynchronizowana z migawką z czasem otwarcia migawki 1/2000 s lub dłuższym.

Z aparatem można używać również opcjonalnej lampy błyskowej firmy FUJIFILM mocowanej na stopce.


Naładowanie lampy błyskowej może wymagać więcej czasu, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.

Usuwanie efektu czerwonych oczu

Kiedy „inteligentne wykrywanie twarzy” jest aktywne, a „usuwanie czerwonych oczu” jest włączone, usuwanie czerwonych oczu jest dostępne w trybach , i .

Funkcja usuwania efektu czerwonych oczu minimalizuje „efekt czerwonych oczu”, który powstaje, gdy światło lampy błyskowej odbija się od siatkówki oczu fotografowanych osób.