This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Przycisk DISP/BACK służy do sterowania wyświetlaniem wskaźników widzianych w wizjerze i na monitorze LCD.

Fotografowanie: wizjer optyczny

Standard

Wyłącz informacje


Fotografowanie: wizjer elektroniczny

Standard

Wyłącz informacje

Fotografowanie: monitor LCD

Standard

Wyłącz informacje

Wyświetlanie informacji

Odtwarzanie: wizjer elektroniczny/monitor LCD

Standard

Wyłącz informacje

Wyświetlanie informacji

Ulubione

Wizjer optyczny nie może być używany do odtwarzania.


Widok standardowy

Pozycje pokazane w widoku standardowym w wizjerze optycznym i w wizjerze elektronicznym/na monitorze LCD (widok ) można wybrać zgodnie z poniższym opisem.

 1. Wybierz USTAW. SPECJ. WYŚ w menu fotografowania.

 2. Wyróżnij OVF lub EVF/LCD i naciśnij MENU/OK.

 3. Wyróżnij zdjęcia i naciśnij MENU/OK, aby wybrać lub cofnąć wybór. Wybrane pozycje są oznaczone symbolem zaznaczenia.

  • WSPOM. KADR.
  • POZIOM ELEKTRONICZNY
  • WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF
  • WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF
  • HISTOGRAM
  • APERTURA/CZAS NAŚW./ISO
  • ZMIANA EKSPOZYCJI
  • FOTOMETRIA
  • LAMPA BŁYSKOWA
  • BALANS BIELI
  • SYMULACJA FILMU
  • ZAKRES DYNAMICZNY
  • POZOSTAŁE KLATKI
  • ROZM. OBRAZU/JAKOŚĆ
  • TRYB FILMU I CZAS NAGRYWANIA
  • MOC BATERII
 4. Naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.

POZIOM ELEKTRONICZNY

Wybranie POZIOM ELEKTRONICZNY powoduje wyświetlenie wirtualnego horyzontu. Aparat jest ustawiony poziomo, gdy dwie linie nachodzą na siebie.

Jeśli obiektyw aparatu jest skierowany w górę lub w dół, wirtualny horyzont może nie być wyświetlany.


Histogramy

Histogramy pokazują rozkład tonalny zdjęcia. Na osi poziomej znajduje się jasność, a na osi pionowej liczba pikseli.

Liczba pikseli

Jasność pikseli

Cienie

Obszary prześwietlone

Optymalna ekspozycja

Piksele rozkładają się w formie równomiernej krzywej w całym zakresie jasności.

Prześwietlone

Piksele są zgrupowane po prawej stronie wykresu.

Niedoświetlone

Piksele są zgrupowane po lewej stronie wykresu.