This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby nagrywać filmy z dźwiękiem.

  1. Naciśnij przycisk Fn (przycisk funkcyjny 1), aby rozpocząć nagrywanie.

    Przy ustawieniach domyślnych nagrywanie filmów jest przypisane do przycisku Fn1. Aby uzyskać informacje na temat wybierania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych, patrz „Przyciski funkcyjne”.

    Wskaźnik nagrywania

    Pozostały czas nagrywania


  2. Naciśnij przycisk ponownie, aby zakończyć nagrywanie. Nagrywanie zakończy się automatycznie, kiedy film osiągnie maksymalną długość lub po zapełnieniu karty pamięci.

    Podczas nagrywania filmów świeci kontrolka.

Czułość, rozmiar klatki oraz liczbę klatek na sekundę można wybrać przy pomocy opcji KONFIGURAC. FILMU w menu fotografowania.

Filmy nagrane w trybach S, A i M są rejestrowane z ustawieniami aktualnie wybranymi dla zdjęć, a czas otwarcia migawki i/lub wartość przysłony można regulować podczas nagrywania. W innych trybach ustawienia są regulowane automatycznie.

Ekran wizjera optycznego automatycznie przełączy się na wizjer elektroniczny/monitor LCD podczas nagrywania filmu. Elektroniczny wskaźnik ostrości (ERF) w prawym dolnym rogu ekranu powiela obraz z wizjera elektronicznego.


Używanie mikrofonu zewnętrznego

Aparatu można używać w połączeniu z mikrofonami zewnętrznymi.

Adapter o średnicy 2,5 mm jest potrzebny do podłączenia mikrofonu z wtyczką o średnicy 3,5 mm.

Okno dialogowe potwierdzenia zostanie wyświetlone po podłączeniu mikrofonu do złącza mikrofonu/zdalnego wyzwalania migawki. Naciśnij MENU/OK i wybierz MIKR./ZDALNE WYZW > MIKR..