This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wybierz tryb lampy błyskowej.

AUTOMATYCZNY
Lampa błyskowa błyska, gdy jest to wymagane. Zalecany w większości sytuacji.
WYMUSZONY BŁYSK
Lampa błyskowa błyśnie za każdym razem, gdy jest robione zdjęcie. Używaj w przypadku obiektów oświetlonych z tyłu lub w celu uzyskania naturalnych barw w warunkach jasnego oświetlenia.
BŁYSK+DŁUGI CZAS
Uchwycenie na zdjęciu zarówno głównego fotografowanego obiektu, jak i tła przy słabym oświetleniu (należy zwrócić uwagę, że jasno oświetlone sceny mogą zostać prześwietlone).
COMMANDER
Lampy błyskowej zamontowanej na stopce można używać do sterowania opcjonalnymi zdalnymi lampami błyskowymi.
LAMPA ZEWNĘTRZNA
Wybierz podczas używania opcjonalnych lamp błyskowych innych firm.
WYŁĄCZONY BŁYSK
Lampa błyskowa nie emituje błysku, nawet jeśli obiekt jest słabo oświetlony. Zalecamy używać statywu.

Jeśli jest wyświetlane, kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy, lampa błyskowa błyśnie w momencie zrobienia zdjęcia.

Z wyjątkiem trybu sterownika, lampa błyskowa może wyemitować błysk kilka razy wraz z każdym zdjęciem. Nie poruszaj aparatem, dopóki fotografowanie nie zostanie zakończone.

Lampa błyskowa będzie zsynchronizowana z migawką z czasem otwarcia migawki 1/2000 s lub dłuższym.

Z aparatem można używać również opcjonalnej lampy błyskowej firmy FUJIFILM mocowanej na stopce.

Naładowanie lampy błyskowej może wymagać więcej czasu, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.

Usuwanie efektu czerwonych oczu

Kiedy „inteligentne wykrywanie twarzy” jest aktywne, a „usuwanie czerwonych oczu” jest włączone, usuwanie czerwonych oczu jest dostępne w trybach , i .

Funkcja usuwania efektu czerwonych oczu minimalizuje „efekt czerwonych oczu”, który powstaje, gdy światło lampy błyskowej odbija się od siatkówki oczu fotografowanych osób.