This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj barwy do źródła światła.

 1. Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje balansu bieli.

  Przy ustawieniach domyślnych balans bieli jest przypisany do prawego przycisku wybieraka (przycisk funkcyjny 4). Aby uzyskać informacje na temat wybierania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych, patrz „Przyciski funkcyjne”.

  Balans bieli można również wybrać w menu fotografowania.


 2. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić żądaną opcję.

  AUTO
  Automatyczna regulacja balansu bieli.
  Zmierz wartość dla balansu bieli.
  Wybierz temperaturę barwową.
  Do obiektów bezpośrednio oświetlonych przez słońce.
  Dla obiektów w cieniu.
  Do użytku w przypadku oświetlenia jarzeniowego typu „światło dzienne”.
  Do użytku w przypadku oświetlenia jarzeniowego typu „ciepła biel”.
  Do użytku w przypadku oświetlenia jarzeniowego typu „zimna biel”.
  Do użytku w przypadku oświetlenia żarowego.
  Zmniejsza błękitną dominantę barwną, występującą zwykle w przypadku oświetlenia podwodnego.
 3. Naciśnij MENU/OK. Wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe. Użyj wybieraka w celu skorygowania balansu bieli i naciśnij MENU/OK, aby zatwierdzić wybór, lub naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu bez przeprowadzania korekty.

Rezultaty są różne w zależności od warunków fotografowania. Aby sprawdzać kolory, wyświetlaj zdjęcia po ich zrobieniu.


Niestandardowy balans bieli

Aby dostosować balans bieli w nietypowych warunkach oświetlenia, wybierz . Zostaną wyświetlone opcje pomiaru balansu bieli. Wykadruj biały obiekt w taki sposób, aby wypełnił wyświetlacz aparatu, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zmierzyć balans bieli (aby wybrać ostatnią niestandardową wartość balansu bieli i wyjść z menu bez przeprowadzania pomiaru, naciśnij DISP/BACK, lub naciśnij MENU/OK, aby wybrać ostatnią wartość i wyświetlić okno dialogowe korekty).

 • Jeśli wyświetli się komunikat „GOTOWE!”, naciśnij MENU/OK, aby ustawić balans bieli na zmierzoną wartość.
 • Jeśli wyświetli się komunikat „PONIŻEJ”, zwiększ kompensację ekspozycji i spróbuj ponownie.
 • Jeśli wyświetli się komunikat „PONAD”, zmniejsz kompensację ekspozycji i spróbuj ponownie.

Temperatura barwowa

Temperatura koloru to obiektywna miara koloru źródła światła, wyrażoną w kelwinach (K). Źródła światła o temperaturze barwowej bliskiej światłu słonecznemu wyglądają na białe, źródła światła o niższej temperaturze barwowej mają żółte lub czerwone zabarwienie, natomiast źródła światła o wyższej temperaturze barwowej są zabarwione na niebiesko. Temperaturę barwową można dopasować do źródła światła w sposób pokazany w poniższej tabeli albo wybrać opcje, które różnią się bardzo od barwy źródła światła, aby „ocieplić” lub „ochłodzić” zdjęcia.

Wybierz w przypadku czerwonawych źródeł światła lub w celu uzyskania „ochłodzenia” zdjęć

Wybierz w przypadku niebieskawych źródeł światła lub w celu uzyskania „ocieplenia” zdjęcia

2000 K
Blask świec

5000 K
Bezpośrednie światło słoneczne

15 000 K
Błękitne niebo

 

Wschód/zachód słońca

Pochmurno