This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia wyświetlania.

WYŚWIETLANIE

Pozwala wybrać, jak długo zdjęcia są wyświetlane po ich wykonaniu. Kolory mogą się nieznacznie różnić od kolorów na ostatecznym zdjęciu.

CIĄGŁE

Zdjęcia są wyświetlane do momentu naciśnięcia przycisku MENU/OK lub naciśnięcia spustu migawki do połowy. Aby przybliżyć kadr w aktywnym punkcie ostrości, naciśnij środek pokrętła sterowania. Aby anulować przybliżenie, ponownie naciśnij środek pokrętła.

1,5 SEK/0,5 SEK
Zdjęcia są wyświetlane przez 1,5 sekundy (1,5 SEK), 0,5 sekundy (0,5 SEK) lub do momentu naciśnięcia spustu migawki do połowy.
WYŁ.
Zdjęcia nie są wyświetlane po zarejestrowaniu.

AUTO OBRÓT OBRAZU WIZJERA

Wybierz, czy wskaźniki w wizjerze mają obracać się zgodnie z orientacją aparatu.

Ekran monitora LCD pozostaje niezmieniony.


PODG. NAŚW. W MAN.

Wybierz WŁ., aby włączyć podgląd ekspozycji w manualnym trybie ekspozycji. Wybierz WYŁ. podczas korzystania z lampy błyskowej lub w innych wypadkach, gdy ekspozycja może się zmienić w momencie robienia zdjęcia.

TRYB MONIT. ŚWIATŁA SŁON.

Wybierz WŁ., aby zwiększyć czytelność ekranu monitora w jasnym oświetleniu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk VIEW MODE, aby włączyć tryb pracy monitora w świetle słonecznym.

JASNOŚĆ EVF

Dostosuj jasność wyświetlacza wizjera lub wybierz AUTO, aby korzystać z automatycznej regulacji ostrości.

KOLOR EVF

Dostosuj odcień wyświetlacza w wizjerze elektronicznym.

JASNOŚĆ LCD

Dostosuj jasność monitora.

KOLOR LCD

Wyreguluj odcień monitora.

PODGLĄD EFEKTU ZDJĘCIA

Wybierz WŁ., aby uzyskać podgląd efektu symulacji filmu, balansu bieli oraz innych ustawień na monitorze. Wybierz WYŁ., aby zwiększyć widoczność obszarów zacienionych w scenach fotografowanych pod światło i o niskim kontraście oraz poprawić widoczność innych trudno widocznych obiektów.

Jeśli wybrane jest WYŁ., efekty ustawień aparatu nie będą widoczne na monitorze, a kolory i odcień będą różne od widocznych na gotowym zdjęciu. Mimo to, obraz zostanie dostosowany w celu pokazania wpływu zaawansowanych filtrów oraz ustawień: jednokolorowe i sepia.

WSPOM. KADR.

Wybierz typ siatki kadrowania dostępnej w trybie fotografowania.

SIATKA 9

Do kompozycji według „reguły trójpodziału”.

SIATKA 24

Siatka o rozmiarze 6 na 4.

KADROWANIE HD

Kadrowanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości w obszarze wykadrowanym przez górną i dolną linię.


AUT. OBR. OBRAZU

Wybierz WŁ., aby automatycznie obracać „pionowe ” (portretowe) zdjęcia podczas odtwarzania.

JEDN. SKALI ODL.

Wybierz jednostki używane na wskaźniku odległości zdjęciowej (ustawiania ostrości).