This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby zapisywać nieprzetworzone dane z przetwornika obrazu aparatu, wybierz opcję RAW dla jakości zdjęcia w menu fotografowania zgodnie z opisem poniżej. Kopie w formacie JPEG zdjęć w formacie RAW można utworzyć przy użyciu opcji KONWERSJA RAW w menu odtwarzania, a zdjęcia w formacie RAW można wyświetlać na komputerze przy użyciu opcjonalnego oprogramowania RAW FILE CONVERTER.

  1. Naciśnij MENU/OK w trybie fotografowania, aby wyświetlić menu fotografowania. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić JAKOŚĆ ZDJĘCIA, a następnie naciśnij MENU/OK.

  2. Wyróżnij opcję i naciśnij MENU/OK. Wybierz RAW, aby rejestrować tylko zdjęcia w formacie RAW lub FINE +RAW lub NORMALNIE +RAW, aby zapisywać kopie zdjęć zarówno w formacie JPEG oraz w formacie RAW. Opcja FINE+RAW wykorzystuje niższy współczynnik kompresji JPEG, co pozwala zachować lepszą jakość zdjęć JPEG, a opcja NORMALNIE+RAW wykorzystuje wyższy współczynnik kompresji JPEG, co pozwala zwiększyć liczbę zdjęć, jaką można zapisać.

Opcje jakości zdjęcia RAW nie są dostępne przy rozszerzonej czułości ISO.

Przyciski funkcyjne

Aby włączyć lub wyłączyć jakość zdjęcia RAW dla jednego zdjęcia, przypisz RAW do przycisku funkcyjnego. Jeśli obecnie wybrana opcja jakości zdjęcia to JPEG, naciśnięcie przycisku spowoduje tymczasowe wybranie odpowiedniej opcji JPEG+RAW. Jeśli obecnie wybrana opcja jakości to JPEG+RAW, naciśnięcie przycisku spowoduje tymczasowe wybranie równoważnej opcji JPEG, a gdy wybrana jest opcja RAW, naciśnięcie przycisku powoduje tymczasowe wybranie FINE. Zrobienie zdjęcia lub ponowne naciśnięcie przycisku przywraca poprzednie ustawienie.