This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Można automatycznie modyfikować ustawienia podczas rejestrowania serii zdjęć. Opcje braketingu można wyświetlić, naciskając przycisk DRIVE.


BKT Z AE

Aby wyróżnić stopień braketingu, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Z każdym naciśnięciem spustu migawki, aparat zarejestruje trzy zdjęcia: jedno z użyciem zmierzonej wartości ekspozycji, drugie prześwietlone o wybraną wartość, a następnie trzecie, niedoświetlone o taką samą wartość.

Aparat może nie być w stanie użyć wybranego stopnia braketingu, jeśli wartość prześwietlenia lub niedoświetlenia przekracza limity układu pomiaru ekspozycji.

ISO BKT

Aby wyróżnić stopień braketingu, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Za każdym naciśnięciem spustu migawki aparat zarejestruje zdjęcie z bieżącym ustawieniem czułości, a następnie przetworzy je w celu utworzenia dwóch dodatkowych kopii: jednej z czułością zwiększoną o wybraną wartość oraz drugiej z czułością zmniejszoną o taką samą wartość.

Tej opcji nie można używać, jeśli RAW jest wybrane dla JAKOŚĆ ZDJĘCIA.

BKT Z SYMULACJĄ FILMU

Po każdym wyzwoleniu migawki aparat robi jedno zdjęcie, a następnie przetwarza je w celu utworzenia kopii z ustawieniami symulacji filmu wybranymi dla BKT Z SYMULACJĄ FILMU w menu fotografowania.

Tej opcji nie można używać, jeśli RAW jest wybrane dla JAKOŚĆ ZDJĘCIA.


BKT BALANSU BIELI

Aby wyróżnić stopień braketingu, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Za każdym naciśnięciem spustu migawki aparat wykonuje trzy zdjęcia: jedno z aktualnym ustawieniem balansu bieli, jedno z korektą podniesioną o wybraną wartość i jedno z korektą zmniejszoną o wybraną wartość.

Tej opcji nie można używać, jeśli RAW jest wybrane dla JAKOŚĆ ZDJĘCIA.

BKT Z DYNAM. ZM. ZAKR.

Każdorazowe naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie przez aparat trzech zdjęć o różnych ustawieniach zakresu dynamicznego: 100% dla pierwszego zdjęcia, 200% dla drugiego zdjęcia i 400% dla trzeciego zdjęcia.

Zakres czułości jest ograniczony do wartości wynoszącej co najmniej ISO 800. Czułość ustawiona wcześniej jest przywracana po zakończeniu braketingu.

Tej opcji nie można używać, jeśli RAW jest wybrane dla JAKOŚĆ ZDJĘCIA.