This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wyświetlanie zdjęć na pełnym ekranie

Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, naciśnij .

Następne zdjęcia można wyświetlić, naciskając wybierak w lewo lub w prawo albo obracając pierścieniem ustawiania ostrości. Naciśnij wybierak lub obracaj pierścień w prawo, aby wyświetlać zdjęcia w kolejności ich wykonania, lub w lewo, aby wyświetlać je w odwrotnej kolejności. Aby szybko przejść do wybranego zdjęcia, przytrzymaj wybierak wciśnięty.

Zdjęcia zrobione innymi aparatami są podczas odtwarzania oznaczone ikoną („podarowane zdjęcie”). Te zdjęcia mogą nie być wyświetlane poprawnie, a ich wyświetlenie z użyciem powiększenia podczas odtwarzania może być niemożliwe.

Ulubione: ocena zdjęć

Aby ocenić bieżące zdjęcie, naciśnij przycisk DISP/BACK, a następnie naciskaj wybierak do góry i w dół, aby wybrać od zera do pięciu gwiazdek.


Wyświetlanie informacji o zdjęciu

Ekran informacji o zdjęciu zmienia się po każdym naciśnięciu wybieraka do góry.

Podstawowe dane

Wyświetlanie informacji 1

Wyświetlanie informacji 2

Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo albo obracaj pierścieniem ustawiania ostrości, aby wyświetlać inne zdjęcia.

Wykonywanie zbliżenia na punkt ostrości

Naciśnij środek pokrętła sterowania, aby wykonać zbliżenie na punkt ostrości. Naciśnij środek pokrętła sterowania ponownie, aby powrócić do odtwarzania na pełnym ekranie.


Powiększenie w trybie odtwarzania

Obróć pokrętło sterowania w prawo, aby przybliżyć bieżące zdjęcie, lub w lewo, aby oddalić zdjęcie (aby wyświetlić mozaikę zdjęć, obracaj pokrętłem w lewo, kiedy zdjęcie jest wyświetlone na pełnym ekranie). Naciśnij DISP/BACK lub MENU/OK, aby wyłączyć zoom.

Wskaźnik zoomu

Obróć w prawo

Obróć w lewo

Maksymalne przybliżenie zależy od rozmiaru zdjęcia. Przybliżenie w trybie odtwarzania nie jest dostępne dla przyciętych lub zmniejszonych kopii, które zapisano w rozmiarze .


Okno nawigacji

Gdy zdjęcie jest przybliżone, wybierakiem można przesuwać powiększony obraz tak, aby wyświetlić fragmenty obrazu obecnie niewidoczne na ekranie.

Okno nawigacji pokazuje obecnie wyświetlany fragment zdjęcia.


Odtwarzanie wielu zdjęć

Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć, obróć pokrętło sterowania w lewo, kiedy zdjęcie jest wyświetlone na pełnym ekranie.

 

Obróć w lewo, aby wyświetlić więcej zdjęć.

Obróć w prawo, aby wyświetlić mniej zdjęć.

Użyj wybieraka, aby wyróżnić zdjęcia i naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku pełnoekranowym (aby przybliżyć wybrane zdjęcie, obróć pokrętło sterowania w prawo podczas wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie). W widoku dziewięciu zdjęć i w widoku stu zdjęć można wyświetlić więcej zdjęć, naciskając wybierak do góry i w dół.