This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Naciskaj wybierak do góry (), w lewo (), w prawo () lub w dół (), aby wyróżniać pozycje, a następnie naciśnij MENU/OK (), aby dokonać wyboru. Przyciski w górę, w lewo, w prawo i w dół pełnią jednocześnie funkcję przycisków, odpowiednio: makro, symulacji filmu, balansu bieli oraz wyboru obszaru ostrości, a także przycisków funkcyjnych od 2 do 5.

Aby uniknąć niezamierzonego użycia wybieraka i przycisku Q podczas fotografowania, naciskaj MENU/OK, aż do wyświetlenia . Te elementy sterujące można odblokować, naciskając MENU/OK, aż zniknie z wyświetlacza.