This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Opcja SAMOWYZWALACZ w menu fotografowania oferuje samowyzwalacz z opóźnieniem dziesięciu sekund do wykonywania autoportretów oraz samowyzwalacz z opóźnieniem dwóch sekund, pozwalający zapobiegać poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiami aparatu.

Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić żądaną opcję, a następnie naciśnij MENU/OK, aby ją wybrać.

Migawka jest wyzwalana dwie sekundy po wciśnięciu spustu migawki. Używaj do zmniejszania rozmazania zdjęć spowodowanego poruszeniem aparatu podczas naciskania spustu migawki. Dioda samowyzwalacza miga podczas odliczania czasu.
Migawka jest wyzwalana dziesięć sekund po naciśnięciu spustu migawki. Używaj do autoportretów. Dioda samowyzwalacza z przodu aparatu włącza się po uruchomieniu odliczania i zaczyna migać na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.
WYŁ.
Samowyzwalacz wyłączony.