This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Utwórz zdjęcie na podstawie połączenia dwóch ekspozycji.

  1. Naciśnij przycisk DRIVE, aby wyświetlić opcje wyzwalania migawki.

  2. Wyróżnij WIELOKROTNA EKSPOZYCJA i naciśnij MENU/OK, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić do trybu fotografowania.


  3. Zrób pierwsze zdjęcie.

  4. Naciśnij MENU/OK. Pierwsze zdjęcie zostanie wyświetlone nałożone na widok przez obiektyw, jako wzór dla zrobienia drugiego zdjęcia.

    Aby powrócić do kroku 3 i ponownie zrobić pierwsze zdjęcie, naciśnij wybierak w lewo. Aby zapisać pierwsze zdjęcie i wyjść z menu bez tworzenia wielokrotnej ekspozycji, naciśnij DISP/BACK.

  5. Zrób drugie zdjęcie.

  6. Naciśnij MENU/OK, aby utworzyć wielokrotną ekspozycję, lub naciśnij wybierak w lewo, aby powrócić do kroku 5 i ponownie zrobić drugie zdjęcie.