This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wybierz kierunek, w którym pierścień ostrości obraca się w celu zwiększenia odległości zdjęciowej w trybie ręcznej regulacji ostrości.