This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Ustawienia domyślne (fabryczne) dla opcji w menu ustawień są wymienione poniżej.

Te ustawienia można przywrócić przy pomocy opcji RESETUJ > RESET USTAWIEŃ w menu ustawień.

DYSKRETNY WYŁ.
NUMERACJA ZDJĘĆ CIĄGŁE
KRĄG OSTROŚCI W PRAWO
PODGLĄD OSTROŚCI WYŁ.
KONFIG. DŹWIĘKU
  ZMIANA GŁOŚNOŚCI
  GŁOŚNOŚĆ MIGAWKI
  DŹWIĘK MIGAWKI DŹWIĘK 1
  POZIOM DŹWIĘKU 7
KONFIG. EKRANU
  WYŚWIETLANIE WYŁ.
  AUTO OBRÓT OBRAZU WIZJERA WŁ.
  PODG. NAŚW. W MAN. WŁ.
  TRYB MONIT. ŚWIATŁA SŁON. WYŁ.
  JASNOŚĆ EVF AUTO
  KOLOR EVF 0
  JASNOŚĆ LCD 0
  KOLOR LCD 0
  PODGLĄD EFEKTU ZDJĘCIA WŁ.
  WSPOM. KADR. SIATKA 9
  AUT. OBR. OBRAZU WŁ.
  JEDN. SKALI ODL. METRY
USTAWIENIE WYBIERAKA PRZYCISK Fn
EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU
  Q1 WYB USTAW. SPEC.
  Q2 CZUŁOŚĆ ISO
  Q3 ZAKRES DYNAMICZNY
  Q4 BALANS BIELI
  Q5 REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ
  Q6 ROZMIAR ZDJĘCIA
  Q7 JAKOŚĆ ZDJĘCIA
  Q8 SYMULACJA FILMU
  Q9 PODŚWIETL TON
  Q10 PRZYCIEMNIJ TON
  Q11 KOLOR
  Q12 WYOSTRZENIE
  Q13 SAMOWYZWALACZ
  Q14 TRYB AF
  Q15 TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ
  Q16 KOLOR EVF/LCD
ZARZĄDZ. ZASILAN.
  WYŁĄCZENIE PO: 2 MIN
  TRYB OSZCZ. MOCY CEL. WYŁ.
  WYSOKA WYDAJNOŚĆ WYŁ.
EDYT. NAZWĘ PLIKU
  sRGB DSCF
  AdobeRGB DSF
USTAW. BEZPRZ.
  ZM. ROZM. OBR. (SP) WŁ.
KONFIG. GEOZNACZ.
  GEOZNACZNIKOWANIE WŁ.
  INF O LOKALIZACJI WŁ.
PRZESTRZEŃ KOLORU sRGB