This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aparat oferuje do wyboru samowyzwalacz z opóźnieniem dziesięciu sekund do wykonywania autoportretów oraz samowyzwalacz z opóźnieniem dwóch sekund, pozwalający zapobiegać poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiami aparatu. Aby użyć samowyzwalacza, naciśnij wybierak w lewo (), a następnie naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić żądaną opcję, po czym naciśnij MENU/OK, aby ją wybrać.

Przy ustawieniach domyślnych wybór opcji samowyzwalacza jest przypisany do lewego przycisku na wybieraku (przycisk funkcyjny 3). Aby uzyskać informacje na temat wybierania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych, patrz „Przyciski funkcyjne”.

Opcje samowyzwalacza można także wybrać przy pomocy opcji SAMOWYZWALACZ w menu fotografowania.

Migawka jest wyzwalana dwie sekundy po naciśnięciu spustu migawki. Używaj do zmniejszania poruszenia zdjęć w wyniku poruszenia aparatem podczas naciskania spustu migawki. Dioda samowyzwalacza miga podczas odliczania czasu.
Migawka jest wyzwalana dziesięć sekund po wciśnięciu spustu migawki. Używaj do autoportretów. Dioda samowyzwalacza z przodu aparatu włącza się po uruchomieniu odliczania i zaczyna migać na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.
WYŁ.
Samowyzwalacz wyłączony.