This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Przycisk Q służy do wyświetlania i regulacji ustawień aparatu.

  1. Naciśnij Q, aby wyświetlić szybkie menu podczas fotografowania.

    Opcje wyświetlane w szybkim menu można wybrać przy pomocy opcji EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU w menu ustawień. Opcje edycji szybkiego menu można również wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk Q.

  2. Zaznacz pozycje przy pomocy wybieraka.

    Przycisku Q nie można używać do regulacji niestandardowych ustawień balansu bieli, wyboru temperatury barwowej ani regulacji ustawień dla automatycznej czułości ISO. Ustawienia te można regulować przy pomocy przycisku funkcyjnego lub menu.

  3. Obracaj pokrętłem sterowania, aby zmienić zaznaczoną pozycję.

  4. Naciśnij Q, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.

Aby uzyskać szybki dostęp do banków ustawień osobistych, naciśnij i przytrzymaj przycisk Q, kiedy wyświetlone jest szybkie menu.