This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Jeśli w aparacie znajduje się karta pamięci, użycie tej opcji spowoduje sformatowanie karty pamięci. Jeśli w aparacie nie ma karty pamięci, wybranie tej opcji spowoduje sformatowanie pamięci wewnętrznej.

Wszystkie dane — w tym chronione zdjęcia — zostaną usunięte z karty pamięci lub pamięci wewnętrznej. Pamiętaj, aby skopiować ważne pliki do komputera lub na inne urządzenie magazynujące.

Podczas formatowania nie wolno otwierać pokrywy komory akumulatora.