This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Zasilanie i akumulator

Problem Rozwiązanie
Aparat się nie włącza.

Pierścień zoomu (włącznik) nie jest obrócony poprawnie: obróć pierścień zoomu w położenie OFF, następnie obróć pierścień ponownie do położenia pomiędzy 28 a 112.

Akumulator jest rozładowany: naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany zapasowy akumulator.

Akumulator jest włożony nieprawidłowo: wyjmij akumulator i włóż go ponownie w poprawnej pozycji.

Zatrzask pokrywy komory akumulatora nie jest zamknięty: zamknij zatrzask pokrywy komory akumulatora.

Aparat został włączony natychmiast po jego wyłączeniu: naciśnij spust migawki do połowy.

Akumulator szybko się rozładowuje.

Akumulator jest zimny: ogrzej akumulator, wkładając go do kieszeni lub w inne ciepłe miejsce, po czym włóż go ponownie do aparatu na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.

Styki akumulatora są zabrudzone: oczyść styki miękką i suchą ściereczką.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ jest wybrane dla OPCJE ZASILANIA: wybierz OSZCZĘDZANIE, aby zmniejszyć pobór energii z akumulatora.

wybrane jako tryb fotografowania: wybierz tryb , aby zmniejszyć pobór energii z akumulatora.

Wybrano opcję ŚLEDZENIE w menu TRYB AF: wybierz inny tryb autofokusa

C jest wybrane jako tryb ustawiania ostrości: wybierz inny tryb ustawiania ostrości.

Akumulator był ładowany wiele razy: akumulator osiągnął kres okresu użytkowania. Kup nowy akumulator.

Aparat nagle się wyłącza.

Pierścień zoomu (włącznik) nie jest obrócony poprawnie: obróć pierścień zoomu do położenia OFF, następnie obróć pierścień ponownie do położenia pomiędzy 28 a 112.

Akumulator jest rozładowany: naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany zapasowy akumulator.

Aparat przełączył się w tryb uśpienia: naciśnij spust migawki do połowy.

Problem Rozwiązanie
Menu i komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w języku polskim. Wybierz POLSKI dla .

Fotografowanie

Problem Rozwiązanie
Po naciśnięciu spustu migawki aparat nie robi zdjęcia.

Pamięć jest pełna: włóż nową kartę pamięci lub usuń zdjęcia.

Pamięć nie jest sformatowana: sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną.

Styki karty pamięci są zabrudzone: oczyść styki miękką i suchą ściereczką.

Karta pamięci jest uszkodzona: włóż nową kartę pamięci.

Akumulator jest rozładowany: naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany zapasowy akumulator.

Aparat wyłączył się automatycznie: włącz aparat.

Podczas próby zarejestrowania zdjęcia panoramicznego kontrolka świeciła się na pomarańczowo: poczekaj, aż kontrolka zgaśnie.

Po zrobieniu zdjęcia monitor LCD ciemnieje. Podczas ładowania lampy błyskowej monitor LCD może ciemnieć. Poczekaj, aż lampa błyskowa skończy się ładować.
Aparat nie ustawia ostrości.

Fotografowany obiekt jest zbyt blisko aparatu: wybierz tryb makro.

Fotografowany obiekt jest zbyt daleko od aparatu: wyłącz tryb makro.

Fotografowany obiekt jest nieodpowiedni dla układu autofokusa: użyj blokady ostrości.

Tryb makro jest niedostępny. Wybierz inny tryb fotografowania.
Inteligentne wykrywanie twarzy jest niedostępne.

Inteligentne wykrywanie twarzy jest niedostępne w aktualnie wybranym trybie fotografowania: wybierz inny tryb fotografowania.

Aparat nie wykrywa twarzy.

Twarz fotografowanej osoby jest zasłonięta okularami przeciwsłonecznymi, kapeluszem, długimi włosami lub innymi przedmiotami: usuń przeszkody.

Twarz fotografowanej osoby zajmuje tylko niewielką część kadru: zmień kompozycję kadru tak, aby twarz fotografowanej osoby zajmowała większą część kadru.

Głowa fotografowanej osoby jest ustawiona pod kątem lub poziomo: poproś fotografowaną osobę, by trzymała głowę prosto.

Aparat jest nachylony: trzymaj aparat poziomo.

Twarz fotografowanej osoby jest słabo oświetlona: zrób zdjęcie w jasnym świetle.

Wybrano nieodpowiedni obiekt do fotografowania. Wybrany obiekt jest bliżej środka kadru niż główny fotografowany obiekt. Zmień kompozycję kadru lub wyłącz wykrywanie twarzy i wykadruj zdjęcie z użyciem blokady ostrości.
Lampa błyskowa nie emituje błysku.

Lampa błyskowa jest niedostępna w aktualnie wybranym trybie fotografowania: wybierz inny tryb fotografowania.

Aparat pracuje w trybie super makro lub zdjęć seryjnych: wyłącz tryb super makro i tryb zdjęć seryjnych.

Akumulator jest rozładowany: naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany zapasowy akumulator.

Aparat działa w trybie dyskretnym: wyłącz tryb dyskretny.

Lampa błyskowa nie jest podniesiona: podnieś lampę błyskową.

Niektóre tryby lampy błyskowej są niedostępne.

Żądany tryb lampy błyskowej jest niedostępny w aktualnie wybranym trybie fotografowania: wybierz inny tryb fotografowania.

Aparat działa w trybie dyskretnym: wyłącz tryb dyskretny.

Lampa błyskowa nie oświetla całkowicie fotografowanego obiektu.

Fotografowany obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej: ustaw fotografowany obiekt w zasięgu lampy błyskowej.

Okienko lampy błyskowej jest zasłonięte: trzymaj aparat poprawnie.

Wybrano krótki czas otwarcia migawki: wybierz dłuższy czas otwarcia migawki.

Zdjęcia są nieostre.

Obiektyw jest zabrudzony: oczyść obiektyw.

Obiektyw jest zasłonięty: nie zasłaniaj niczym obiektywu.

jest wyświetlane podczas fotografowania, a ramka ostrości jest wyświetlana na czerwono: sprawdź ostrość przed zrobieniem zdjęcia.

Na zdjęciach widać kolorowe cętki.

Wybrano długi czas otwarcia migawki w wysokiej temperaturze: jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.

Aparat był używany bez przerwy w wysokiej temperaturze lub wyświetlone jest ostrzeżenie o temperaturze: wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie.

Obraz na ekranie wizjera jest nieostry.

Korekcja dioptrażu nie jest ustawiona poprawnie: przesuwaj suwak korekcji dioptrażu do góry i w dół, aż obraz w wizjerze będzie ostry.

Dźwięki wytwarzane przez aparat są nagrywane na filmach.

Przycisk trybu ustawiania ostrości jest w pozycji C. Wybierz inny tryb ustawiania ostrości.

Inteligentne wykrywanie twarzy jest włączone: wyłącz Inteligentne wykrywanie twarzy.

Odtwarzanie

Problem Rozwiązanie
Zdjęcia są ziarniste. Zdjęcia zostały wykonane innym modelem aparatu lub aparatem innego producenta.
Powiększenie podczas odtwarzania jest niedostępne. Zdjęcie zostało zapisane z ustawieniem lub pochodzi z innego modelu aparatu lub aparatu innego producenta.
Filmy są odtwarzane bez dźwięku.

Aparat działa w trybie dyskretnym: wyłącz tryb dyskretny.

Głośność odtwarzania jest zbyt niska: dostosuj poziom głośności.

Mikrofon był zasłonięty: trzymaj aparat poprawnie podczas nagrywania.

Głośnik jest zasłonięty: trzymaj aparat poprawnie podczas odtwarzania.

Wybrane zdjęcia nie są usuwane. Niektóre zdjęcia wybrane do usunięcia są chronione. Usuń ochronę przy użyciu urządzenia, w którym została ona włączona.
Numeracja zdjęć została nieoczekiwanie wyzerowana. Otwarto pokrywę komory akumulatora, kiedy aparat był włączony. Przed otwarciem pokrywy komory akumulatora wyłączaj aparat.

Połączenia/Inne

Problem Rozwiązanie
Brak obrazu lub dźwięku.

Aparat nie został podłączony poprawnie: podłącz aparat poprawnie.

Wejście na telewizorze jest ustawione na „TV”: ustaw wejście na „HDMI”.

Głośność telewizora jest zbyt niska: dostosuj poziom głośności.

Komputer nie wykrywa aparatu. Sprawdź, czy aparat i komputer są prawidłowo połączone.
Nie można przesłać zdjęć w formacie RAW lub JPEG do komputera. Do przesłania zdjęć użyj oprogramowania dołączonego do aparatu.
Nie można drukować zdjęć.

Aparat nie został podłączony poprawnie: podłącz aparat poprawnie.

Drukarka jest wyłączona: włącz drukarkę.

Drukowana jest tylko jedna kopia lub drukarka nie drukuje daty. Drukarka nie jest zgodna ze standardem PictBridge.
Aparat nie reaguje na elementy sterujące.

Chwilowa usterka aparatu: wyjmij akumulator i włóż go ponownie.

Akumulator jest rozładowany: naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany zapasowy akumulator.

Aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Wyjmij akumulator i włóż go ponownie. Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.
Brak dźwięku. Wyłącz tryb dyskretny.