This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Można tworzyć książki ze swoich ulubionych zdjęć.

Tworzenie fotoksiążki

 1. Wybierz NOWA KSIĄŻKA dla POMOC FOTOKSIĄŻKI w menu odtwarzania i dokonaj wyboru spośród następujących opcji:

  WYB. ZE WSZYSTKICH
  Wybierz spośród wszystkich dostępnych zdjęć.
  WYB. WYSZUK. ZDJ.
  Wybierz spośród zdjęć spełniających wybrane kryteria wyszukiwania.

  Fotografii lub mniejszych i filmów nie można wybierać do fotoksiążek.

 2. Przewijaj zdjęcia i naciskaj wybierak do góry i w dół, aby je wybrać lub cofnąć wybór. Aby wyświetlić bieżące zdjęcie na okładce, naciśnij wybierak w dół. Naciśnij MENU/OK, aby wyjść po ukończeniu tworzenia książki.

 3. Pierwsze wybrane zdjęcie staje się zdjęciem na okładkę. Aby wybrać inne zdjęcie na okładkę, naciśnij wybierak w dół.

 4. Zaznacz ZAKOŃCZ FOTOKSIĄŻKĘ i naciśnij MENU/OK (aby wybrać wszystkie zdjęcia lub wszystkie zdjęcia spełniające podane kryteria wyszukiwania książki, wybierz WYBIERZ WSZYSTKIE). Nowa książka zostanie dodana do listy w menu pomocy fotoksiążki.

Fotoksiążki mogą zawierać do 300 zdjęć.

Książki niezawierające żadnych zdjęć są automatycznie usuwane.

Fotoksiążki

Fotoksiążki można kopiować do komputera przy użyciu dołączonego programu MyFinePix Studio.

Przeglądanie fotoksiążek

Zaznacz książkę w menu pomocy fotoksiążki i naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić książkę, a następnie naciskaj wybierak w lewo lub prawo, aby przewijać zdjęcia.

Edycja i usuwanie fotoksiążek

Wyświetl fotoksiążkę i naciśnij MENU/OK. Wyświetlą się następujące opcje; wybierz żądaną opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

EDYTUJ
Dokonaj edycji książki zgodnie z opisem w sekcji „Tworzenie fotoksiążki”.
KASUJ
Usuń książkę.