This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Szukaj zdjęć według różnych kryteriów.

 1. Wybierz WYSZUKIWANIE ZDJĘĆ w menu odtwarzania, zaznacz jedno z następujących kryteriów wyszukiwania, po czym naciśnij MENU/OK:

  WG DATY
  Znajdź wszystkie zdjęcia zrobione wybranego dnia.
  WG TWARZY
  Znajdź wszystkie zdjęcia zawierające wybrane twarze.
  WG. ULUBIONYCH
  Znajdź wszystkie zdjęcia z określoną oceną.
  WG TEMATYKI
  Znajdź wszystkie zdjęcia pasujące do wybranej sceny.
  WG TYPU DANYCH
  Znajdź wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy lub wszystkie zdjęcia w formacie RAW.
  WG ZN. WCZYTYW.
  Znajdź wszystkie zdjęcia wybrane do przesłania do określonego miejsca docelowego.
 2. Wybierz kryterium wyszukiwania. Wyświetlone zostaną tylko zdjęcia spełniające kryterium wyszukiwania. Aby usunąć lub ochronić wybrane zdjęcia albo wyświetlić wybrane zdjęcia w formie pokazu slajdów, naciśnij MENU/OK i wybierz jedną z poniższych opcji: