This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Postępuj zgodnie z polecaniami wyświetlanymi na ekranie, aby zrobić zdjęcia, które zostaną automatycznie połączone i utworzą panoramę.

  1. Obracaj pierścieniem zoomu, aż wskaźnik zoomu zmieni kolor na biały.

  2. Aby wybrać kąt, o jaki aparat zostanie obrócony w poziomie podczas fotografowania, naciśnij wybierak w lewo. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić kąt i naciśnij MENU/OK.

  3. Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić dostępne kierunki obracania aparatu. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić kierunek obracania aparatu, po czym naciśnij MENU/OK.

  4. Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć rejestrację. Nie ma potrzeby przytrzymywania spustu migawki wciśniętego podczas rejestracji.

  5. Obracaj aparat w kierunku wskazanym przez strzałkę. Fotografowanie zakończy się automatycznie po napełnieniu paska postępu i zakończeniu tworzenia panoramy.

    Fotografowanie zakończy się, jeśli spust migawki zostanie naciśnięty do końca podczas rejestracji panoramy. Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty przed obróceniem aparatu w zakresie 120°, zdjęcie panoramiczne nie zostanie zarejestrowane.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, poruszaj aparatem po niewielkim okręgu ze stałą prędkością, trzymając aparat cały czas poziomo i uważając, aby obracać go tylko w kierunku wskazanym strzałkami. Jeśli wyniki nie są zadowalające, można spróbować obracać aparat z inną prędkością.

Wybierz , aby uzyskać kompletne panoramy 360°, bez widocznych miejsc łączenia zdjęć, które można odtwarzać w ciągłej pętli.

Opcji KONF. ZAP. DANYCH > ZAPIS ORYGINAŁU w menu ustawień można używać do rejestracji panoramy poza kompletną panoramą .

W zależności od fotografowanego obiektu i warunków fotografowania, aparat może uzyskać zniekształcone rezultaty lub panoramę . Górna i dolna część obszaru widocznego na ekranie fotografowania zostaną wycięte, a na górze i na dole ekranu mogą być widoczne białe paski.

Nie obracaj pierścieniem zoomu podczas fotografowania.

Panoramy są tworzone w oparciu o wiele klatek. W pewnych przypadkach idealne połączenie zdjęć przez aparat może nie być możliwe lub aparat może zarejestrować zdjęcie panoramiczne o większym lub mniejszym kącie obrotu, niż wybrany. Ostatni fragment zdjęcia panoramicznego może nie zostać zarejestrowany, jeśli fotografowanie zakończy się przed zakończeniem nagrywania panoramy.

Fotografowanie może zostać przerwane, jeśli aparat będzie obracany zbyt szybko lub zbyt wolno. Obracanie aparatu w kierunku innym, niż wskazany, powoduje anulowanie rejestracji zdjęć.

Uzyskanie zadowalających rezultatów może nie być możliwe w przypadku obiektów ruchomych, obiektów znajdujących się blisko aparatu, obiektów jednolitych, takich jak niebo czy trawnik, obiektów w stałym ruchu, takich jak fale i wodospady, oraz obiektów o znacznie zmieniającej się jasności. Zdjęcia panoramiczne mogą być poruszone, jeśli obiekt jest słabo oświetlony.