This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia do scenerii.

Ikona programu tematycznego: aparat automatycznie wybiera odpowiedni program tematyczny. O wyborze informują następujące ikony.

 • AUTO
 • KRAJOBRAZ
 • NOC
 • NOC (STATYW)
 • MAKRO
 • PLAŻA
 • ZACHÓD SŁOŃCA
 • ŚNIEG
 • NIEBO
 • ZIELEŃ
 • NIEBO I ZIELEŃ
 • PORTRET
 • PORTRET, OŚW. Z TYŁU
 • RUCHOMY OBIEKT
 • PORTRET&RUCH
 • PORTRET PODŚWIETLANY&RUCH
 • ZAAW.F.PRZEC.ROZM.

Ikona : w trybie aparat nieustannie dostosowuje ostrość i wyszukuje twarze, co zwiększa zużycie energii akumulatora, a ponadto odgłos ustawiania ostrości przez aparat może być słyszalny. jest wyświetlane na monitorze LCD.

Wybrany tryb może różnić się w zależności od warunków fotografowania. Jeśli tryb nie jest dopasowany do fotografowanego obiektu, wybierz tryb  lub wybierz SP i ręcznie wybierz program tematyczny.

Zaawansowane przeciwdziałanie rozmyciu

Gdy wyświetlone jest , aparat zarejestruje serię ekspozycji i połączy je w celu utworzenia jednego zdjęcia, zmniejszając „szumy” (cętki) i poruszenie.

jest dostępne, gdy w menu fotografowania wybrane jest WŁ., a lampa błyskowa jest ustawiona na wyłączenie błysku lub tryb automatyczny.

Połączenie ekspozycji w jedno zdjęcie może wymagać trochę czasu. Jedno zdjęcie powstałe w wyniku połączenia wielu ekspozycji może nie zostać utworzone, jeśli podczas fotografowania aparat lub fotografowany obiekt poruszy się. Trzymaj aparat stabilnie podczas fotografowania i nie poruszaj aparatem, dopóki fotografowanie nie zostanie zakończone.