This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby ustawić ostrość z niewielkiej odległości, naciśnij wybierak do góry (MAKRO), aby wybrać tryb makro spośród opcji wymienionych poniżej.

Przy ustawieniach domyślnych wybór trybu makro jest przypisany do górnego przycisku na wybieraku (przycisk funkcyjny 2). Aby uzyskać informacje na temat wybierania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych, patrz „Przyciski funkcyjne”.

Tryb makro można także wybrać przy pomocy opcji USTAW.AUTOM.OSTR. w menu fotografowania.

WYŁ.
Tryb makro wyłączony
MAKRO
Tryb makro
SUPER MAKRO
Tryb super makro

W trybie super makro zastosowanie mają następujące ograniczenia: obiektyw musi być oddalony na tyle, aby pasek zoomu zmienił kolor na biały, a lampy błyskowej nie można używać.

Zalecamy używać statywu, aby zapobiec poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiami aparatu.

Cień rzucany przez obiektyw może być widoczny na zdjęciach robionych z użyciem lampy błyskowej z bardzo niewielkiej odległości. Oddal nieznacznie obraz lub zwiększ odległość od fotografowanego obiektu.