This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wybierz tryb fotografowania w zależności od scenerii lub rodzaju fotografowanego obiektu. Aby wybrać tryb fotografowania, obróć pokrętło trybu pracy do żądanego ustawienia.

P (automatyka programowa)
Przysłonę i czas otwarcia migawki można regulować przy pomocy przesunięcia programu.
S (Automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki)
Użytkownik wybiera czas otwarcia migawki i pozwala aparatowi dobrać przysłonę.
A (Automatyka z preselekcją przysłony)
Użytkownik wybiera przysłonę i pozwala aparatowi dobrać czas otwarcia migawki.
M (Ręczny dobór ekspozycji)
Użytkownik wybiera zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony.
(ZAAWANS. SR AUTO)
Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia do scenerii.
(AUTO)
prosty tryb typu „skieruj aparat i zrób zdjęcie” zalecany dla początkujących użytkowników aparatów cyfrowych.
Filter (FILTR ZAAWANS.)
Wybieraj spośród różnych efektów filtrów.
Adv. (TRYB ZAAWANS.)
Zaawansowane techniki udostępnione w łatwy sposób.
SP1/SP2 (PROGRAMY)
Wybierz program odpowiedni dla fotografowanego obiektu lub warunków fotografowania, a aparat zajmie się resztą.
(PANORAMA RUCHOWA 360)
Obracaj aparat w poziomie, aby zarejestrować serię zdjęć, które zostaną automatycznie połączone i utworzą panoramę.

Kontra

Mimo że w obu trybach ustawienia, takie jak czas otwarcia migawki i przysłona są regulowane automatycznie przez aparat, w trybie aparat analizuje także scenerię i dostosowuje ustawienia zgodnie z takimi kryteriami, jak oświetlenie i fakt, czy sceneria to portret, krajobraz czy ujęcie makro.