This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Używaj lampy błyskowej, aby uzyskać dodatkowe oświetlenie podczas fotografowania w nocy lub wewnątrz słabo oświetlonego pomieszczenia.

 1. Przesuń przełącznik podnoszenia lampy błyskowej, aby podnieść lampę błyskową.

 2. Naciśnij wybierak w prawo ().

 3. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić żądany tryb lampy błyskowej, a następnie naciśnij MENU/OK, aby go wybrać.

  AUTO BŁYSK AUTO
  Lampa błyskowa błyska, gdy jest to wymagane. Zalecany w większości sytuacji.
  WYMUSZONY BŁYSK
  Lampa błyskowa błyśnie za każdym razem, gdy wykonywane jest zdjęcie. Używaj w przypadku obiektów oświetlonych z tyłu lub w celu uzyskania naturalnych kolorów w warunkach jasnego oświetlenia.
  BŁYSK+DŁUGI CZAS
  Uchwyć na zdjęciu zarówno główny fotografowany obiekt, jak i tło, przy słabym oświetleniu (zwróć uwagę, że jasno oświetlone sceny mogą zostać prześwietlone).
  COMMANDER
  Lampy błyskowej zamontowanej na stopce można używać do sterowania opcjonalnymi zdalnymi lampami błyskowymi.
  WYŁĄCZONY BŁYSK
  Lampa błyskowa nie emituje błysku, nawet jeśli obiekt jest słabo oświetlony. Zalecamy używać statywu.

  Lampa błyskowa wyłącza się automatycznie po jej opuszczeniu.

  Przy ustawieniach domyślnych wybór trybu lampy błyskowej jest przypisany do prawego przycisku na wybieraku (przycisk funkcyjny 4). Aby uzyskać informacje na temat wybierania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych, patrz „Przyciski funkcyjne”.

  Tryb lampy błyskowej można także wybrać przy pomocy opcji LAMPA BŁYSKOWA USTAWIENIAJ w menu fotografowania.

Jeśli jest wyświetlane, kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy, lampa błyskowa błyśnie w momencie zrobienia zdjęcia.

Z wyjątkiem trybu sterownika, lampa błyskowa może wyemitować błysk kilka razy wraz z każdym zdjęciem. Nie poruszaj aparatem, dopóki fotografowanie nie zostanie zakończone.

Usuwanie efektu czerwonych oczu

Kiedy „inteligentne wykrywanie twarzy” jest aktywne, a „usuwanie czerwonych oczu” jest włączone, usuwanie czerwonych oczu jest dostępne w trybach , i .

Funkcja usuwania efektu czerwonych oczu minimalizuje „efekt czerwonych oczu”, który powstaje, gdy światło lampy błyskowej odbija się od siatkówki oczu fotografowanych osób.