This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Można automatycznie modyfikować ustawienia podczas rejestrowania serii zdjęć. Opcje braketingu można wyświetlić, naciskając przycisk DRIVE.

BKT Z AE

Aby wyróżnić stopień braketingu, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Z każdym naciśnięciem spustu migawki, aparat zarejestruje trzy zdjęcia: jedno z użyciem zmierzonej wartości ekspozycji, drugie prześwietlone o wybraną wartość, a następnie trzecie, niedoświetlone o taką samą wartość.

Aparat może nie być w stanie użyć wybranego stopnia braketingu, jeśli wartość prześwietlenia lub niedoświetlenia przekracza limity układu pomiaru ekspozycji.

ISO BKT

Aby wyróżnić stopień braketingu, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Za każdym naciśnięciem spustu migawki aparat zarejestruje zdjęcie z bieżącym ustawieniem czułości, a następnie przetworzy je w celu utworzenia dwóch dodatkowych kopii: jednej z czułością zwiększoną o wybraną wartość oraz drugiej z czułością zmniejszoną o taką samą wartość.

BKT Z SYMULACJĄ FILMU

Po każdym wyzwoleniu migawki aparat robi jedno zdjęcie, a następnie przetwarza je w celu utworzenia kopii z ustawieniami symulacji filmu wybranymi dla BKT Z SYMULACJĄ FILMU w menu fotografowania.

BKT BAL. B.

Aby wyróżnić stopień braketingu, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Za każdym naciśnięciem spustu migawki aparat wykonuje trzy zdjęcia: jedno z aktualnym ustawieniem balansu bieli, jedno z korektą podniesioną o wybraną wartość i jedno z korektą zmniejszoną o wybraną wartość.

BKT Z DYNAM. ZM. ZAKR.

Każdorazowe naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie przez aparat trzech zdjęć o różnych ustawieniach zakresu dynamicznego: 100% dla pierwszego zdjęcia, 200% dla drugiego zdjęcia i 400% dla trzeciego zdjęcia.

Czułość ISO jest ograniczona do wartości z zakresu od 400 do 3200.