This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Ten tryb łączy prostotę fotografowania typu „skieruj aparat i zrób zdjęcie” z zaawansowanymi technikami fotografii.

Opcja TRYB Adv. w menu fotografowania służy do wyboru następujących zaawansowanych trybów:

KONTROLA OSTROŚCI

Aparat rejestruje do trzech zdjęć po każdym naciśnięciu spustu migawki, zmiękczając tło w celu podkreślenia głównego fotografowanego obiektu. Stopień zmiękczenia można dostosować przed rozpoczęciem fotografowania, obracając głównym/pomocniczym pokrętłem sterowania. Używaj tego programu w celu uzyskania portretów lub zdjęć kwiatów zbliżonych do zdjęć uzyskiwanych lustrzankami jednoobiektywowymi.

Zmiękczenie nie może być stosowane do obiektów w tle znajdujących się zbyt blisko głównego obiektu. Jeśli komunikat informujący, że aparat nie może uzyskać efektu jest wyświetlany po ustawieniu ostrości przez aparat, spróbuj oddalić się od fotografowanego obiektu i wykonać zbliżenie. Aparat może także nie być w stanie rozmiękczyć tła, jeśli fotografowany obiekt się porusza. Jeśli pojawi się odpowiedni monit, sprawdź rezultaty i spróbuj ponownie.

Pokrycie kadru zostaje zmniejszone.

KONTROLA OSTROŚCI

Aby zapisywać nieprzetworzone kopie zdjęć zrobionych w tych trybach, wybierz WŁ. dla opcji KONF. ZAP. DANYCH > ZAPIS ORYGINAŁU w menu ustawień.

Trzymaj aparat stabilnie podczas fotografowania.

TRYB MAŁO ŚWIATŁA

Po każdym naciśnięciu spustu migawki aparat rejestruje cztery ekspozycje i łączy je w jedno zdjęcie. Używaj do zmniejszania szumów i poruszenia zdjęć podczas fotografowania słabo oświetlonych obiektów lub nieruchomych obiektów przy dużym zbliżeniu.

Jedno zdjęcie powstałe w wyniku połączenia wielu ekspozycji może nie zostać utworzone w przypadku niektórych scenerii, lub jeśli podczas fotografowania aparat lub fotografowany obiekt poruszy się. Nie poruszaj aparatem, dopóki fotografowanie nie zostanie zakończone.

TRYB MAŁO ŚWIATŁA

Aby zapisywać nieprzetworzone kopie zdjęć zrobionych w tych trybach, wybierz WŁ. dla opcji KONF. ZAP. DANYCH > ZAPIS ORYGINAŁU w menu ustawień.

Trzymaj aparat stabilnie podczas fotografowania.

WIELOKROTNA EKSPOZYCJA

Utwórz zdjęcie na podstawie połączenia dwóch ekspozycji.

  1. Zrób pierwsze zdjęcie.

  2. Naciśnij MENU/OK. Pierwsze zdjęcie zostanie wyświetlone nałożone na widok przez obiektyw, jako wzór dla zrobienia drugiego zdjęcia.

    Aby powrócić do kroku 1 i ponownie zrobić pierwsze zdjęcie, naciśnij wybierak w lewo. Aby zapisać pierwsze zdjęcie i wyjść z menu bez tworzenia wielokrotnej ekspozycji, naciśnij DISP/BACK.

  3. Zrób drugie zdjęcie.


  4. Naciśnij MENU/OK, aby utworzyć wielokrotną ekspozycję, lub naciśnij wybierak w lewo, aby powrócić do kroku 3 i ponownie zrobić drugie zdjęcie.