This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Podłącz aparat do komputera przy użyciu dołączonego do zestawu kabla USB i skopiuj zdjęcia do komputera zgodnie z opisem poniżej.

  1. Uruchom komputer.

  2. Wyłącz aparat.

  3. Użyj dołączonego do zestawu kabla USB, aby podłączyć aparat do komputera.

    Dopilnuj, aby złącza były ułożone w poprawnej pozycji i włożone do końca. Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj koncentratora (huba) USB ani klawiatury.

  4. Włącz aparat.

  5. Skopiuj zdjęcia do komputera przy pomocy programu MyFinePix Studio lub aplikacji dostarczonej wraz z systemem operacyjnym.

MyFinePix Studio/RAW FILE CONVERTER

Użyj programu MyFinePix Studio (dostępny tylko dla systemu Windows) do skopiowania zdjęć do komputera, gdzie można je przeglądać, organizować i drukować. Aby wyświetlić zdjęcia w formacie RAW na komputerze, użyj programu RAW FILE CONVERTER.

Gdy włożona jest karta pamięci zawierająca dużą liczbę zdjęć, oprogramowanie może uruchomić się z opóźnieniem i może nie działać opcja importowania lub zapisu zdjęć. W takiej sytuacji do przeniesienia zdjęć należy użyć czytnika kart pamięci.

Przed wyłączeniem aparatu lub odłączeniem kabla USB sprawdź, czy na komputerze nie jest wyświetlany komunikat z informacją o trwającym kopiowaniu, a także czy nie świeci się kontrolka aparatu (jeśli liczba kopiowanych zdjęć jest bardzo duża, kontrolka może pozostawać włączona po zniknięciu komunikatu z ekranu komputera). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty pamięci.

Przed rozpoczęciem wkładania lub wyjmowania kart pamięci należy odłączyć aparat.

W niektórych przypadkach dołączone oprogramowanie może nie zapewniać możliwości uzyskania dostępu do zdjęć zapisanych na serwerze sieciowym w taki sam sposób, jak na komputerach niepodłączonych do sieci.

Użytkownik pokrywa wszelkie odpowiednie opłaty naliczane przez operatora telefonicznego lub dostawcę usług internetowych podczas korzystania z usług wymagających połączenia internetowego.