This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Filmy są oznaczone ikoną podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym.

Naciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie. Postęp odtwarzania widoczny jest na ekranie.

Używaj wybieraka do sterowania odtwarzaniem.

Odtwarzanie w toku ()

Zakończ odtwarzanie

Dostosuj prędkość

Wstrzymaj odtwarzanie

Odtwarzanie wstrzymane ()

Zakończ odtwarzanie

Przewijanie do przodu/wstecz po jednej klatce

Odtwarzanie

Naciskaj wybierak do góry i w dół, aby wyregulować poziom głośności. Naciśnij MENU/OK ponownie, aby wznowić odtwarzanie. Głośność moźna równieź dostosować w menu ustawień.

Nie zakrywaj głośnika podczas odtwarzania.

W trybie dyskretnym dźwięk nie jest odtwarzany.

Szybkość odtwarzania

Aby wybrać szybkość odtwarzania podczas odtwarzania, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. O szybkości informuje liczba strzałek (lub ).