This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Samowyzwalacz służy do wykonywania autoportretów oraz zapobiegania poruszeniu zdjęć spowodowanemu przez drgania aparatu.

Migawka jest wyzwalana dwie sekundy po wciśnięciu spustu migawki. Używaj do zmniejszania poruszenia zdjęć w wyniku poruszenia aparatem podczas naciskania spustu migawki. Dioda samowyzwalacza miga podczas odliczania czasu.
Migawka jest wyzwalana dziesięć sekund po wciśnięciu spustu migawki. Używaj do autoportretów. Dioda samowyzwalacza z przodu aparatu włącza się po uruchomieniu odliczania i zaczyna migać na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.
WYŁ.
Samowyzwalacz wyłączony.