This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Utwórz pomniejszoną kopię bieżącego zdjęcia.

  1. Wyświetl żądane zdjęcie.

  2. Wybierz KADROWANIE w menu odtwarzania.

  3. Użyj wybieraka i pierścienia kontroli, aby wybrać kadr.

  4. Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia.

  5. Naciśnij ponownie MENU/OK, aby zapisać przyciętą kopię w oddzielnym pliku.

Większe kadry powodują utworzenie większych kopii, a wszystkie kopie mają współczynnik kształtu 4:3. Jeśli rozmiar gotowej kopii to , zostanie wyświetlone TAK w kolorze żółtym.

Inteligentne wykrywanie twarzy

Jeśli zdjęcie zostało wykonane z użyciem funkcji Inteligentnego wykrywania twarzy, zostanie wyświetlone na monitorze. Naciśnij wybierak w dół, aby wykonać zbliżenie na wybraną twarz.