This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W tym trybie użytkownik wybiera zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony. W razie potrzeby ekspozycję można zmieniać w stosunku do wartości proponowanej przez aparat.

Czas otwarcia migawki

Przysłona

Wskaźnik ekspozycji

Przy pomocy pokrętła sterowania i pierścienia kontroli ustaw czas otwarcia migawki i przysłonę (aby wybrać funkcje przypisane do pokrętła sterowania i pierścienia kontroli, naciśnij przycisk opcji pierścienia kontroli).

Podgląd ekspozycji

Aby włączyć podgląd ekspozycji na monitorze LCD, wybierz WŁ. dla KONFIG. EKRANU > PODG. NAŚW. W MAN..

Wybierz WYŁ. podczas korzystania z lampy błyskowej lub w innych wypadkach, gdy ekspozycja może się zmienić w momencie robienia zdjęcia.