This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W trybie automatyki z preselekcją przysłony (trybie A) użytkownik wybiera przysłonę i pozwala aparatowi dobrać czas otwarcia migawki.

Przysłona

Obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać przysłonę.

Jeżeli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji przy wybranej przysłonie, czas otwarcia migawki będzie wyświetlany na czerwono, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy. Reguluj wartość przysłony, aż do uzyskania poprawnej ekspozycji.

Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu, na wskaźniku czasu otwarcia migawki wyświetli się „– – –”.