This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Następujące ostrzeżenia są wyświetlane na monitorze LCD:

Ostrzeżenie Opis

(czerwone)
Niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy.

(miga na czerwono)
Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy.

(wyświetlany na czerwono z czerwoną ramką ostrości)

Aparat nie może ustawić ostrości. Spróbuj zastosować jedno z następujących rozwiązań:

 • Użyj blokady ostrości, aby ustawić ostrość na innym obiekcie znajdującym się w tej samej odległości, a następnie ponownie skomponuj kadr.
 • Używaj trybu makro, aby ustawiać ostrość podczas fotografowania obiektów z bliska.
Przysłona lub czas otwarcia migawki są wyświetlone na czerwono Fotografowany obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. Zdjęcie będzie prześwietlone lub niedoświetlone. Jeśli fotografowany obiekt jest zbyt ciemny, użyj lampy błyskowej.
BŁĄD OSTROŚCI Usterka aparatu. Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz. Jeśli komunikat będzie się powtarzać, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.
WYŁĄCZ APARAT I WŁĄCZ GO PONOWNIE
BŁĄD STEROWANIA OBIEKTYWEM
KARTA NIEZAINICJALIZOWANA
 • Karta pamięci lub pamięć wewnętrzna nie jest sformatowana lub karta pamięci została sformatowana w komputerze albo innym urządzeniu: sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną przy pomocy opcji FORMATOWANIE w menu ustawień aparatu.
 • Styki karty pamięci wymagają oczyszczenia: oczyść styki miękką i suchą ściereczką. Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, wymień kartę.
 • Usterka aparatu: skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.
KARTA ZABEZPIECZONA Karta pamięci jest zablokowana. Odblokuj kartę.
ZAJĘTY Karta pamięci jest nieprawidłowo sformatowana. Sformatuj kartę pamięci w tym aparacie.
Wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie. Jeśli nie wykona się żadnych czynności, aparat wyłączy się automatycznie.
BŁĄD KARTY Karta pamięci nie jest sformatowana do używania w aparacie. Sformatuj kartę.
Styki karty pamięci wymagają czyszczenia lub karta pamięci jest uszkodzona. Oczyść styki miękką i suchą ściereczką. Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, wymień kartę.
Niezgodna karta pamięci. Użyj zgodnej karty.
Usterka aparatu. Skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.
PAMIĘĆ ZAPEŁNIONA Karta pamięci lub pamięć wewnętrzna jest zapełniona i rejestrowanie oraz kopiowanie zdjęć jest niemożliwe. Usuń zdjęcia lub włóż kartę pamięci o większej ilości wolnego miejsca.
PAMIĘĆ ZAPEŁNIONA
PAMIĘĆ ZAPEŁNIONA WŁÓŻ NOWĄ KARTĘ
BŁĄD ZAPISU
 • Błąd karty pamięci lub połączenia: wyjmij i włóż kartę pamięci lub wyłącz aparat i włącz go ponownie. Jeśli komunikat będzie się powtarzać, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.
 • Za mało wolnej pamięci na zapisanie dodatkowych zdjęć: usuń zdjęcia lub włóż kartę pamięci o większej ilości wolnego miejsca.
 • Karta pamięci lub pamięć wewnętrzna nie jest sformatowana: sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną.
BŁĄD ODCZYTU
 • Plik jest uszkodzony lub nie został utworzony tym aparatem: nie można wyświetlić pliku.
 • Styki karty pamięci wymagają oczyszczenia: oczyść styki miękką i suchą ściereczką. Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, wymień kartę.
 • Usterka aparatu: skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.
NUMERACJA ZDJĘĆ PEŁNY Numery klatek w aparacie zostały wyczerpane (numer aktualnej klatki to 999–9999). Sformatuj kartę pamięci i wybierz OD NR1 dla NUMERACJA ZDJĘĆ. Zrób zdjęcie, aby zresetować numerację zdjęć do 100–0001, a następnie wybierz CIĄGŁA dla NUMERACJA ZDJĘĆ.
ZA DUŻO ZDJĘĆ
 • Wyszukiwanie dało ponad 30 000 rezultatów: określ kryteria wyszukiwania, które spowodują odnalezienie mniejszej liczby wyników.
 • Wybrano ponad 999 zdjęć do usunięcia: wybierz mniej zdjęć.
ZDJĘCIE CHRONIONE Podjęto próbę usunięcia lub obrócenia chronionego zdjęcia. Usuń ochronę i spróbuj ponownie.
NIE MOŻNA KADROWAĆ nie można kadrować zdjęć.
NIE MOŻNA KADROWAĆ Zdjęcie jest uszkodzone lub nie zostało utworzone tym aparatem.
NIE MOŻNA WYKONAĆ Podjęto próbę utworzenia kopii o rozmiarze takim samym lub większym od oryginału. Wybierz mniejszy rozmiar.
NIE MOŻNA WYKONAĆ
NIE MOŻNA WYKONAĆ
NIE MOŻNA OBRÓCIĆ Podjęto próbę obrócenia zdjęcia, którego nie można obracać.
NIE MOŻNA OBRÓCIĆ Nie można obracać filmów.
NIE MOŻNA WYKONAĆ Funkcji usuwania efektu czerwonych oczu nie można zastosować do wybranego zdjęcia.
NIE MOŻNA WYKONAĆ Usuwania czerwonych oczu nie można stosować do filmów.
NIE MA KARTY W momencie wybrania KOPIUJ w aparacie nie znajdowała się karta pamięci. Włóż kartę pamięci.
BRAK ZDJĘĆ Urządzenie źródłowe wybrane dla KOPIUJ nie zawiera zdjęć. Wybierz inne urządzenie źródłowe.
BRAK ZDJĘĆ
BŁĄD PLIKU DPOF Zamówienie drukowania DPOF dotyczące bieżącej karty pamięci zawiera ponad 999 zdjęć. Skopiuj zdjęcia do pamięci wewnętrznej i utwórz nowe zamówienie drukowania.
NIE MOŻNA USTAWIĆ DPOF Zdjęcia nie można wydrukować przy użyciu funkcji DPOF.
NIE MOŻNA USTAWIĆ DPOF Filmów nie można drukować przy użyciu funkcji DPOF.
BŁĄD KOMUNIKACJI Podczas drukowania zdjęć lub kopiowania zdjęć do komputera lub innego urządzenia wystąpił błąd połączenia. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i czy kabel USB jest podłączony.
BŁĄD DRUKARKI W drukarce zabrakło tuszu lub papieru albo wystąpił inny błąd drukarki. Sprawdź drukarkę (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do drukarki). Aby wznowić drukowanie, wyłącz i ponownie włącz drukarkę.
BŁĄD DRUKARKI
PONOWIĆ?
W drukarce zabrakło tuszu lub papieru albo wystąpił inny błąd drukarki. Sprawdź drukarkę (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do drukarki). Jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, naciśnij MENU/OK, aby wznowić odtwarzanie.
NIE MOŻNA DRUKOWAĆ Podjęto próbę drukowania filmu, zdjęcia zarejestrowanego innym aparatem lub zdjęcia zapisanego w formacie nieobsługiwanym przez drukarkę. Filmów i niektórych zdjęć zarejestrowanych innymi urządzeniami nie można drukować. Jeśli plik to zdjęcie utworzone tym aparatem, sprawdź w instrukcji drukarki, czy obsługuje ona format JFIF–JPEG lub Exif–JPEG. Jeśli tak nie jest, drukowanie zdjęć nie będzie możliwe.