This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki (trybie S) użytkownik wybiera czas otwarcia migawki i pozwala aparatowi dobrać przysłonę.

Czas otwarcia migawki

Obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać czas otwarcia migawki.

Jeśli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji z wybranym czasem otwarcia migawki, po naciśnięciu spustu migawki do połowy wartość przysłony będzie wyświetlana na czerwono.

Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu, zamiast wartości przysłony na ekranie wyświetli się „– – –”.