This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Użyj pierścienia kontroli, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji aparatu podczas fotografowania.

Funkcję przypisaną do pierścienia kontroli można wybrać, naciskając przycisk opcji pierścienia kontroli. Wybierz spośród opcji:

  • DOMYŚLNE
  • CZUŁOŚĆ ISO
  • BALANS BIELI
  • SYMULACJA FILMU
  • ZDJĘCIA SERYJNE

DOMYŚLNE

Kiedy wybrane jest DOMYŚLNE, funkcja przypisana do pierścienia kontroli zmienia się wraz z trybem fotografowania.

Tryb Zastosowanie pierścienia kontroli
P Przesunięcie programu; ręczne ustawianie ostrości (*1)
S Wybór czasu otwarcia migawki; ręczne ustawianie ostrości (*1)
A Wybór przysłony; ręczne ustawianie ostrości (*1)
M Wybór czasu otwarcia migawki/przysłony (*2); ręczne ustawianie ostrości (*1)
Symulacja filmu
Symulacja filmu; ręczne ustawianie ostrości (*1)
Filter Wybór filtra zaawansowanego
Adv. Wybór trybu zaawansowanego
SP1/SP2 Wybór programu tematycznego; ręczne ustawianie ostrości (*1)

*1 Tylko tryb ręcznego ustawiania ostrości

*2 Naciskaj przycisk opcji pierścienia kontroli, aby przełączać między wyborem czasu otwarcia migawki a wyborem przysłony.

Funkcję pełnioną przez pierścień kontroli można wybrać przy pomocy opcji UST. PIER. KONTR. w menu ustawień.