This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W tym rozdziale opisano podstawy robienia zdjęć w trybie (ZAAWANS. SR AUTO).

 1. Wybierz tryb .

  Obróć pokrętło trybu pracy do położenia (ZAAWANS. SR AUTO). Na monitorze LCD będą wyświetlane poniższe informacje.

  Ikona programu tematycznego: aparat automatycznie wybiera odpowiedni program tematyczny.

  Ikona : w trybie aparat nieustannie dostosowuje ostrość i wyszukuje twarze, co zwiększa zużycie energii akumulatora, a ponadto odgłos ustawiania ostrości przez aparat może być słyszalny. jest wyświetlane na monitorze LCD.

  Korzystanie z lampy błyskowej

  Przy słabym oświetleniu przesuń przełącznik podnoszenia lampy błyskowej, aby podnieść lampę błyskową, a następnie wybierz odpowiedni tryb lampy błyskowej.

 2. Przygotuj aparat.

  Trzymaj aparat stabilnie obiema rękami i przyciągnij łokcie do tułowia. Potrząsanie rękami lub niestabilne trzymanie aparatu może powodować poruszenie zdjęcia.

  Aby uniknąć nieostrych lub zbyt ciemnych (niedoświetlonych) zdjęć, trzymaj palce i inne przedmioty z dala od obiektywu i lampy błyskowej.

 3. Wykadruj zdjęcie.

  Użyj pierścienia zoomu w celu wykadrowania zdjęcia na ekranie. Pojawi się wskaźnik zoomu.

  Pierścień zoomu

  Wskaźnik zoomu

 4. Ustaw ostrość.

  Wykadruj zdjęcie tak, aby fotografowany obiekt znajdował się pośrodku ekranu, po czym naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

  Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, może zaświecić się dioda wspomagająca AF.

  Ramka ostrości

  Wskaźnik ostrości

  Jeśli aparat może ustawić ostrość, włączą się dwa sygnały dźwiękowe, a obszar ostrości i wskaźnik ostrości zaświecą się na zielono. Po naciśnięciu spustu migawki ostrość i ekspozycja zostaną zablokowane.

  Jeśli aparat nie jest w stanie ustawić ostrości, ramka ostrości zmieni kolor na czerwony, wyświetli się , a wskaźnik ostrości będzie migać na biało.

 5. Zrób zdjęcie.

  Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.