This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się okno dialogowe wyboru języka. Skonfiguruj aparat zgodnie z poniższym opisem (w dowolnej chwili można wyzerować zegar aparatu lub zmienić język przy pomocy opcji DATA/CZAS lub w menu ustawień).

Korzystanie z wybieraka

Naciśnij wybierak do góry, w dół, w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć opcje, a następnie naciśnij MENU/OK, aby je wybrać.

Przesuń kursor w górę

Przesuń kursor w prawo

Przesuń kursor w dół

Przesuń kursor w lewo

Wybierz zaznaczoną pozycję

 1. Włącz aparat.

 2. Zaznacz język i naciśnij MENU/OK.

  Naciśnij DISP/BACK, aby pominąć bieżący krok. Pominięte kroki zostaną wyświetlone przy następnym uruchomieniu aparatu.

 3. Wyświetli się data i godzina. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyróżnić rok, miesiąc, dzień, godzinę lub minuty, a następnie naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby zmienić wartość. Aby zmienić kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia, wyróżnij format daty i naciskaj wybierak w górę lub w dół. Po zakończeniu modyfikacji ustawień naciśnij MENU/OK.

 4. Wyświetlą się opcje zarządzania zasilaniem. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby zaznaczyć jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij MENU/OK:

  OSZCZĘDZANIE
  Oszczędzanie energii akumulatora.
  WYSOKA WYDAJNOŚĆ
  Wybierz tę opcję, aby uzyskać jaśniejszy obraz na wyświetlaczu i szybsze ustawianie ostrości.

  Jeśli akumulator zostanie wyjęty na długi okres, zegar aparatu zostanie wyzerowany, a po włączeniu aparatu zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.