This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Naciśnij przycisk VIEW MODE, aby przełączać po kolei wyświetlacze zgodnie z poniższą ilustracją.

CZ. WIZ.: automatyczny wybór wyświetlacza z zastosowaniem czujnika zbliżenia oka

TYLKO EVF: tylko wizjer

TYLKO LCD: tylko monitor LCD

TYLKO EVF + : tylko wizjer; czujnik zbliżenia oka włącza lub wyłącza wyświetlacz

Czujnik zbliżenia oka

Czujnik zbliżenia oka wizjera włącza wizjer po zbliżeniu do niego oka i wyłącza go po odsunięciu oka (zwróć uwagę, że czujnik zbliżenia oka może reagować na obiekty inne niż oko oraz na światło padające bezpośrednio na czujnik). Jeśli automatyczny wybór wyświetlacza jest włączony, monitor LCD włączy się, gdy wizjer się wyłączy.