This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wybierz zdjęcia do przekazania do serwisów YouTube, Facebook lub MyFinePix.com przy użyciu oprogramowania MyFinePix Studio (tylko w systemie Windows).

  1. Wybierz YouTube, aby wybrać filmy do przesłania do YouTube, Facebook, aby wybrać zdjęcia i filmy do przesłania do serwisu Facebook, lub MyFinePix.com, aby wybrać zdjęcia do przesłania do MyFinePix.com.

  2. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcia, a następnie naciśnij MENU/OK, aby je wybrać lub cofnąć wybór. Aby wyjść z menu po wybraniu wszystkich zdjęć, naciśnij DISP/BACK.

Do przekazania do serwisu YouTube można wybierać wyłącznie filmy.

Tylko zdjęcia mogą być wybrane do przesłania do MyFinePix.com.

Podczas odtwarzania wybrane zdjęcia są oznaczone ikonami YouTube, Facebook lub MyFinepix.com.

Wybierz RESETUJ WSZYSTKIE, aby cofnąć wybór wszystkich zdjęć. Jeśli liczba wybranych wcześniej zdjęć jest bardzo duża, zakończenie czynności może trochę potrwać. Naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu przed zakończeniem operacji.

 Przesyłanie zdjęć (tylko system Windows)

Wybrane zdjęcia można przesłać przy użyciu opcji YouTube/Facebook/MyFinePix.com Upload (Prześlij do serwisu YouTube/Facebook/MyFinePix.com) dostępnej w programie MyFinePix Studio.

Wybierz w aparacie

Prześlij z komputera