This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Ustawienia domyślne (fabryczne) dla opcji w menu ustawień są wymienione poniżej.

Te ustawienia można przywrócić przy pomocy opcji RESETUJ > RESET USTAWIEŃ w menu ustawień.

DYSKRETNY WYŁ.
PIERŚCIEŃ KONTR. W PRAWO
PODGLĄD OSTROŚCI WYŁ.
KONFIG. DŹWIĘKU
  ZMIANA GŁOŚNOŚCI
  GŁOŚNOŚĆ MIGAWKI
  DŹWIĘK MIGAWKI DŹWIĘK 1
  POZIOM DŹWIĘKU 7
KONFIG. EKRANU
  WYŚWIETLANIE WYŁ.
  AUTO OBRÓT OBRAZU WIZJERA WŁ.
  PODG. NAŚW. W MAN. WŁ.
  TRYB MONIT. ŚWIATŁA SŁON. WYŁ.
  JASNOŚĆ EVF AUTO
  KOLOR EVF 0
  JASNOŚĆ LCD 0
  KOLOR LCD 0
  PODGLĄD EFEKTU ZDJĘCIA WŁ.
  WSPOM. KADR. SIATKA 9
  AUT. OBR. OBRAZU WŁ.
  USTAW. SPECJ. WYŚWIETL. WSPOM. KADR.

POZIOM ELEKTRONICZNY

WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF

WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF

HISTOGRAM

APERTURA/CZAS NAŚW./ISO

ZMIANA EKSPOZYCJI

FOTOMETRIA

LAMPA BŁYSKOWA

BALANS BIELI

SYMULACJA FILMU

ZAKRES DYNAMICZNY

POZOSTAŁE KLATKI

ROZM. OBRAZU/JAKOŚĆ

TRYB FILMU I CZAS NAGRYWANIA

MOC BATERII

UST. FUNKCJI (Fn)
  Fn1 FILMOWANIE
  Fn2 MAKRO
  Fn3 SAMOWYZWALACZ
  Fn4 TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ
  Fn5 OBSZAR OSTROŚCI
  Fn6 KOMUN. BEZPRZEW.
USTAWIENIE WYBIERAKA PRZYCISK Fn
EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU
  Q1 WYB USTAW. SPEC.
  Q2 CZUŁOŚĆ ISO
  Q3 ZAKRES DYNAMICZNY
  Q4 BALANS BIELI
  Q5 REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ
  Q6 ROZMIAR ZDJĘCIA
  Q7 JAKOŚĆ ZDJĘCIA
  Q8 SYMULACJA FILMU
  Q9 PODŚWIETL TON
  Q10 PRZYCIEMNIJ TON
  Q11 KOLOR
  Q12 WYOSTRZENIE
  Q13 FOTOMETRIA
  Q14 TRYB AF
  Q15 WYKRYWANIE TWARZY
  Q16 KOLOR EVF/LCD
ZARZĄDZ. ZASILAN.
  WYŁĄCZENIE PO: 2 MIN
  TRYB SZYBKI START WYŁ.
  OPCJE ZASILANIA OSZCZĘDZANIE
TRYB STAB. OBRAZU CIĄGŁY+RUCH
USUWANIE CZRW OCZU WŁ.
TRYB BLOK. AE/AF BL.AE/AF WŁ.PO NAC.
PRZ.BLOK.AE/AF TYLKO BLOK. AE
KONF. ZAP. DANYCH
  NUMERACJA ZDJĘĆ CIĄGŁA
  ZAPISZ ORG. OBRAZ Wszystkie opcje WYŁ.
  DATOWNIK WYŁ.
JEDN. SKALI ODL. METRY
USTAW. BEZPRZ.
  ZM. ROZM. OBR. (SP) WŁ.
KONFIG. GEOZNACZ.
  GEOZNACZNIKOWANIE WŁ.
  INF O LOKALIZACJI WŁ.
EDYT. NAZWĘ PLIKU DSCF